ⓘ Intrazonallik - tabiatning biron oziga xos xususiyati yoki kompo-nentlari ning bir qancha zonalarda tarqalishi. Bir yoki bir necha chegaradosh geografik zonalar ..

                                     

ⓘ Intrazonallik

Intrazonallik - tabiatning biron oziga xos xususiyati yoki kompo-nentlari ning bir qancha zonalarda tarqalishi. Bir yoki bir necha chegaradosh geografik zonalar ichida intrazonal hodisalar ozini orab turgan zonalar tasirida boladi. Qonuniyatli tarkibiy bolakni hosil qilgan alohida qis-mlar korinishida mavjud. I. - azonal-ushkning xususiy korinishi.