ⓘ Istemol tovarlari - inson ehtiyojini qondirishga moljallangan istemol buyumlarining tovar shakli; pulga sotib olib, istemol etiladigan moddiy mahsulotlar va har ..

                                     

ⓘ Istemol tovarlari

Istemol tovarlari - inson ehtiyojini qondirishga moljallangan istemol buyumlarining tovar shakli; pulga sotib olib, istemol etiladigan moddiy mahsulotlar va har xil xizmatlar. I. t. shaxsiy istemolni krndiradi, investitsiya tovarlaridan inson tirikchiligini taminlashi bilan farqlanadi, mehnat resurslarini qay-tadan hosil etilishiga sharoit hozirlaydi. Istemol vazifasiga kora, I. t. oziq-ovqat tovarlari, nooziq-ovqat tovarlari va pulli xizmatlarga bolinadi. Bular, uz navbatida, kichik gu-ruhlarga ajratiladi. I. t. ichida nooziq-ovqat tovarlari turi kup. Xizmatlardan iborat I. t. ham, shartli ravishda, madaniy, maishiy va ijtimoiy xizmatlar kabi turlarga ajratish mumkin.