ⓘ Itkir balandligi - Amudaryo deltasidagi balandlik. Qiziljar va Qushxonatov balandliklari oraligida, Amudaryoning ong sohilida joylashgan. Eng baland joyi 76 m, ..

                                     

ⓘ Itkir balandligi

Itkir balandligi - Amudaryo deltasidagi balandlik. Qiziljar va Qushxonatov balandliklari oraligida, Amudaryoning ong sohilida joylashgan. Eng baland joyi 76 m, nisbiy bal. 15–16 m. Paleogen va neogenning chokindi jinslari dan tashkil topgan. Yon bagirlari tikroq, quruq ozanlar bilan parchalangan. Usti qum relyef shakllari bilan qoplangan. Gil va tub jinslar ustida boz-qongir tuproqlar tarkib topgan. Siyrak holda biyurgun, boyalich osadi.

                                     
  • Amudaryo deltasida Beltov, Qushxonatov, Ki - ziljar, Muynoqtov, Porlatov, Itkir Xo jayli va boshqa qoldiq tog lar mavjud. Amudaryo deltasining iqlimi keskin