ⓘ Ichki va tashqi chizilgan shakllar - bir shaklning ichiga yoki tashqarisiga chizilgan shakllar. Bir shaklning hamma uchlari ikkinchi shakl ichida yotsa, birinch ..

                                     

ⓘ Ichki va tashqi chizilgan shakllar

Ichki va tashqi chizilgan shakllar - bir shaklning ichiga yoki tashqarisiga chizilgan shakllar. Bir shaklning hamma uchlari ikkinchi shakl ichida yotsa, birinchi shakl ikkinchisiga nisbatan ichki chizilgan, ikkinchi shakl birinchisiga nisbatan tashqi chizilgan deyiladi. Kopburchakka tashqi chizilgan aylana - uning hamma uchlaridan otuvchi aylana, ichki chizilgan aylana esa uning tomonlariga urinuvchi aylana boladi. Uchi aylanada yotib, tomonlari u bilan kesishuvchi burchak ichki chizilgan burchak boladi. Bir nuqtadan chiqib, aylanaga urinuvchi ikki togri chiziqdan tashkil topgan burchak tashqi chizilgan burchak deyiladi. Uchburchakning bir tomoni va qolgan ikki tomoni davo-miga uringan aylana ichki-tashqi chizilgan aylana boladi. Ichki-tash-qi chizilgan aylana uchburchakning tashki sohasida joylashadi. Hamma yoqlari biror sharga uringan kop yoklik sharga tashqi chizilgan, shar esa kupyok,likka ichki chizilgan deyiladi.