ⓘ Karbamin kislota, H2NCOOH - karbonat kislotaning amidi. Mol.m. 61.04. Erkin xrlda uchramaydi. Hosilalaridan K. k. efirlari, amidi, gidrazidi, tuzlari va galogen ..

                                     

ⓘ Karbamin kislota

Karbamin kislota, H2NCOOH - karbonat kislotaning amidi. Mol.m. 61.04. Erkin xrlda uchramaydi. Hosilalaridan K. k. efirlari, amidi, gidrazidi, tuzlari va galogen angidridlari malum. Mas, ammoniy karbamat - gigroskopik kristall modda. Suvda, etanolda yaxshi, suyuq ammiakda yomon eriydi. 59° da karbonat angidrid va gaz holatdagi ammiak ra parchalanadi. SO2 va NH3 ni ozaro tasir ettirib olinadi. Karbamatlar olishda ishlatiladi. K. k. xlorangidridi H2NCOC12 - suyukqik, qaynash temperaturasi 61 - 62° ; saqlanganda sianur kislota va HClra ajraladi. Ammoniy xlorid yoki ammiakka fosgen tasir ettirib olinadi, mas.,IN4S1 + SOS12 -^ NH2COC1 + 2HC1. Organik birikmalarga CONH2 guruhini kiritish uchun qollaniladi.