ⓘ Kreatinfosfat kislota, fosfo kreatin, fosfagen - fosforli organik modda; kreatinttt fosforlanishidan hosil boladigan mahsulot. Yangi muskul preparatlarida bolis ..

                                     

ⓘ Kreatinfosfat kislota

Kreatinfosfat kislota, fosfo kreatin, fosfagen - fosforli organik modda; kreatinttt fosforlanishidan hosil boladigan mahsulot. Yangi muskul preparatlarida bolishi aniqlangan Mol. m. 211.12. Umurtqali hayvonlar va odamning muskul, nerv va boshqa bazi toqimalarida boladi. Suvda eriydi, spirtda erimaydi. Kreatinfosfat kislota fosfor oksixlorid ni ishqoriy muhitda kreatinga tasir ettirib olinadi. Organizmda fermentlar tasirida kreatin va fosfat kislotaga oson parchalanadi, ayni vaqtda kop miqdorda energiya ajralib chiqadi ; bu energiya turli fiziologik jarayonlarga, mas, muskullarning qisqarishiga sarf boladi.