ⓘ Kritik bosim - modda ning kritik holataati bosimi. Har bir modda xususiy Kritik bosim ga ega. Kritik bosimdan past bosimda modda 2 muvozanat faza - suyuqlik va ..

                                     

ⓘ Kritik bosim

Kritik bosim - modda ning kritik holataati bosimi. Har bir modda xususiy Kritik bosim ga ega. Kritik bosimdan past bosimda modda 2 muvozanat faza - suyuqlik va bugga ajraladi. Lekin Kritik bosim va kritik temperaturada suyuqlik bilan bug orasidagi farq yoqoladi, yani modda bir fazali holatga otadi. Kritik bosim moddaning fizik-kimyoviy doimiysi hisoblanadi. Mas, suvning Kritik bosim i 218.3 atm ga teng. Kritik holatdagi moddalar aralashmasining Kritik bosim i aralashma tarkibiga ham bogliq boladi. Shuning uchun aralashma diagrammasi birgiva kritik nuqtadan emas, balki nuqtalari Kritik bosim, temperatura va konsentratsiyaning turli qiymatlaridan tashqil topgan egri chizikdan iborat boladi.