ⓘ Kritik temperatura - 1 moddaning kritik holatpagn temperaturasi. Har bir modda xususiy Kritik temperatura ega va u moddaning ozgarmaydigan tavsifnomalaridan bir ..

                                     

ⓘ Kritik temperatura

Kritik temperatura - 1) moddaning kritik holatpagn temperaturasi. Har bir modda xususiy Kritik temperatura ega va u moddaning ozgarmaydigan tavsifnomalaridan biridir. Kritik temperaturada suyuqlikning sirt tarangligi nolga teng, meniski yoqoladi. Shuningdek, muvozanat holatda bolgan bug va suyuqlikning fizik xususiyatlaridagi farq yoqola-di; Kritik temperatura moddaning fizik-kimyoviy doimiylaridan biri hisoblanadi ; 2) ayrim otkazgichlarning ota otkazuvchanlik qolatiga otish temperaturasi. Kopgiva metallar, qotishmalar va kimyoviy birikmalar uchun aniqdangan. Sof metallarda eng pastki Kritik temperatura W da, eng yuqori Kritik temperatura Nb da kuzatilgan. Juda yuqori Kritik temperatura Nb, Ge qotishmalarida kuzatilgan.