ⓘ Kserks I - axomaniylar sulolasiga mansub qad. Eron shohi. Doro I va Kir ning qizi Atossaning ogli. Axomaniylarga tobe misrliklar qozgoloni ni bostirgan. 482 yil ..

                                     

ⓘ Kserks I

Kserks I - axomaniylar sulolasiga mansub qad. Eron shohi. Doro I va Kir //ning qizi Atossaning ogli. Axomaniylarga tobe misrliklar qozgoloni ni bostirgan. 482 yil bobilliklar qozgolon kotargach, Bobilni vayron qilgan, Bobil shohi degan unvondan voz kechish bilan rasman va amalda Bobil davlatini yoq qilib, uni oddiy bir satrapiyata aylantirgan. 480 yil Yunonistonga yurish qilgan. Ammo 479 yil forslar floti ham, quruqlikdagi qoshini ham tor-mor keltirilgan. Bu maglubiyatlar Axomaniylar davlati tanazzuli jarayonini kuchaytirgan. K. mamlakat yaxlitligini saqlab qolish maqsadida diniy islohot otkazgan - mahalliy urug-qabila mabudlariga siginishni taqiqlab, Axuramazdaga topinishni joriy etgan. U saroy ahli uyushtirgan fitnada oldirilgan.