ⓘ Ksilollar, S6N42 - organik birikmalar. Benzol gomologik qatoridagi aromatik uglevodorodlar, oziga xos hidli suyuqliklar. Mol. m. 106.16. Orto-, meta- va paraksi ..

                                     

ⓘ Ksilollar

Ksilollar, S6N42 - organik birikmalar. Benzol gomologik qatoridagi aromatik uglevodorodlar, oziga xos hidli suyuqliklar. Mol. m. 106.16. Orto-, meta- va paraksilol izomerdari bor. Toshkomir qoramoyining yengil fraksiyasidan neftni va neft mahsulotlarini piroliz qilib yoki katalizator ishtirokida qayta ishlab olinadi. Benzolga nisbatan oson alkillanadi, xlorlanadi, sulfolanadi, nitrolanadi. Oksidlanganda sanoat uchun muhim ahamiyatga ega bolgan tereftalat va ftalat kislotalar hosil boladi. Sintetik tolalar, ksilidinlar, plastifikatorlar ishlab chiqarishda lok, boyoq va mastikaga erituvchi hamda motor yonilgilariga yuqori oktanli qoshimcha sifatida qollaniladi.