ⓘ Kurmak - boshoqdoshlar oilasiga mansub begona ot turkumi; uning 2 turi - sholisimon K. va qora K. turlari mavjud. Bu 2 tur bir yillik begona ot, boyi 50 - 150 s ..

                                     

ⓘ Kurmak

Kurmak - boshoqdoshlar oilasiga mansub begona ot turkumi; uning 2 turi - sholisimon K. va qora K. turlari mavjud. Bu 2 tur bir yillik begona ot, boyi 50 - 150 sm, poyasi tik osadi, silindrsimon, bogimli, bogim oralari govak, barglari oddiy, barg bandi uzun tukchalar bilan qoplangan, poyada gilof hosil qilib ornashadi. Gullari mayda, rangsiz, gulqorgoni yoq, topgullari rovak, sota, boshoq va panjasimon tuzilgan boladi. Devkurmak Uzoq Sharq, Orta Osiyoda sholi ekinzorlarida osadi, sholi bilan barobar yetiladi. Doni tariqdan yirik, urugini sholidan ajratib olish qiyin. Shamak esa, chol, adir, tog hududlarida qurgoqchilikka chidamli ekinlar orasida, sernam yerdarda, asosan, ariq boylarida, ekinlar orasida uchraydi. Iyun - sentabr oylarida gullab, uruglaydi.

Kurash choralari: uruglikni don tozalash mashivalarida tozalash, dala atrofidagi begona otlarni yoqotish; almashlab ekish, chirigan gongdan foydalanish; gerbitsidlarni qollash.