ⓘ Kuchlar kopburchagi - berilgan kuchlar tizimining bosh vektori ni aniqlash uchun quriladigan siniq chiziklar. Gg G2. Gp, kuchlar tizimi uchun Kuchlar kopburchag ..

                                     

ⓘ Kuchlar kopburchagi

Kuchlar kopburchagi - berilgan kuchlar tizimining bosh vektori ni aniqlash uchun quriladigan siniq chiziklar. Gg G2. Gp, kuchlar tizimi uchun Kuchlar kopburchagini qurish uchun ixtiyoriy a nuqtadan boshlab malum masshtabda G, kuch vektori a ni, uning oxiridan G2 kuch vektori be ni va eng keyin Fn, kuch vektori tp ni koyish kerak.a be. tp shakl Kuchlar kopburchagi deyiladi. Oxirgi kuch uchi bilan birinchi kuch boshini birlashtiruvchi vektor ai berilgan kuchlar tizimining geometrik yigindisi R ni ifodalaydi, p nuqta a bilan mos kelsa, Kuchlar kopburchagi berk deb ataladi va R = O boladi. Kuchlar kopburchagini kuchlar parallelogrammini ketmaket qurib yasash mumkin. Kuchlar kopburchagi statika, nazariy va amaliy mexaniqa masalalarini yechishda va boshqa sohalarda qollaniladi.