ⓘ Kshatriylar, rajanlar - kad. Hindistondagi tabaqa. K. hinderoniy qavmlarning harbiy demokratiya bosqichi va sinfiy jamiyat shakllanishi davrida oriy qabilalarid ..

                                     

ⓘ Kshatriylar

Kshatriylar, rajanlar - kad. Hindistondagi tabaqa. K. hinderoniy qavmlarning harbiy demokratiya bosqichi va sinfiy jamiyat shakllanishi davrida oriy qabilalarida vujudga kelgan. Quldorlik davlatlarida K. qabila harbiy zodagonlarini tashkil etib, siyosiy va iktisodiy hukmron mavqeni egallaganlar. Varvalar tizimi bolinishi davrida K. tabaqasi qisman imtiyozli mavqeini saqlab qolgan, lekin mulkchilik munosabatlarining rivojlanishi natijasida ozil-kesil tugatilgan. Orta asrlarda K. faqat ananaviy tushuncha sifatida sak,langan. Mas, K. deb, kad. varna bilan vorislik aloqasi bolmagan harbiy-mulkdor tabaqa - rajputlar kastasi atalgan.