ⓘ Kopaytirish - berilgan obyektlar ustida bajariladigan amallardan biri. Odatda, x yoki ■ bilan belgilanib, a, b lar kopaytmasi a-, axb, bazan, qisqacha ab deb yo ..

                                     

ⓘ Kopaytirish

Kopaytirish - berilgan obyektlar ustida bajariladigan amallardan biri. Odatda, "x" yoki "■" bilan belgilanib, a, b lar kopaytmasi a-, axb, bazan, qisqacha ab deb yoziladi, va ft butun musbat sonlarni bir-biriga kopaytirish uchun, a ni b marta oz-oziga qoshish kerak: ab=a+a.+a. Bunda va b lar umumiy kopaytuvchilar deb ataladi, Sh- va 4 kasr sonlarni kopaytirish tenglik bilan aniqlanadi.

Ratsioval sonlarni K.da hosil bolgan sonning absolyut qiymati kopaytuvchilar absolyut qiymati kopaytmasiga teng. Sonlar bir xil ishorali bolsa, kopaytma musbat, har xil ishorali bolsa manfiy. Irratsioval sonlarni K. uchun ratsioval sonlar bilan yaqinlashtirish kerak. Mat.da haqiqiy sonlardan tashqari, kompleks sonlar, matritsalar va boshqa obyektlar ham kopaytiriladi. K. kopaytuvchilar va kopaytma turiga qarab har xil aniq mano va mos ravishda har xil aniq tariflarga ega boladi.