ⓘ Korinma yulduz kattaligi -fotometr yordamida olchangan yulduzning yorugligini belgilovchi korsatkich. Korinma yulduz kattaligik. yulduzdan kelayotgan nurlanish ..

                                     

ⓘ Korinma yulduz kattaligi

Korinma yulduz kattaligi -fotometr yordamida olchangan yulduzning yorugligini belgilovchi korsatkich. Korinma yulduz kattaligik. yulduzdan kelayotgan nurlanish oqimi yoki yulduz nuri yoritilganlik bilan logarifmik boglanishga ega. Agar ikkita yulduzdan kelayotgan nurlanish oqimlari Fj va G2 bolsa, ularning Korinma yulduz kattaligik. ayirmasi oqimlar logarifmlari ayirmasidan 2.5 marta katta boladi. Bu boglanishni ingliz astronomi Pogson taqlif etgan. Unga kora, birinchi kattalikdagi yulduz ikkinchi kattalikdagiga qaraganda 2.5 marta kop yoritadi. Korinma yulduz kattaligik.ning bir necha tizimlari mavjud. Mas, hozirgi paytda keng qollaniladigan elektrofotometr yordamida 3 xil rangda olchanadigan Korinma yulduz kattaligik.lar tizimi II, V, V. Korinma yulduz kattaligik. shkalasini hisob boshi tanlangan yulduzlarga xalqaro kelishuviga asosan qiymat berish yoli bilan belgilangan. Mas, Qutb yulduzining vizual nurlarda kattaligi 2.12 ga teng deb qabul qilingan.