ⓘ Leysit {leyko - jins hosil qiluvchi mineral, kimyoviy tarkibi KAlSi,OJ. Analsimga izostrukturali. Diamorfizm xususiyatiga ega bolib, oddiy temperaturada tetrago ..

                                     

ⓘ Leysit

Leysit {leyko) - jins hosil qiluvchi mineral, kimyoviy tarkibi K"AlSi,OJ. Analsimga izostrukturali. Diamorfizm xususiyatiga ega bolib, oddiy temperaturada tetragonal, 605° dan yuqorida kub singoniyada kristallanadi. Kristallarining tomonlari togri tuzilgan - poliedrik boladi. Rangsiz, kulrang, och sariq. Qattikligi 5 - 6, zichligi - 2.5 g/sm3, mort. Kaliyga boy effuziv va gipabissal tog jinslarida uchraydi. Ozgarganda soxta leysit, analsit, seritsit, kaolinit, epileysitga aylanadi. Shisha sanoatida foydalaniladi.