ⓘ Aromatik uglevodorodlar ..

Aromatik uglevodorod

Aromatik uglevodorod - molekulasida benzol yadrosi bolgan uglevodorod. Aromatik uglevodorodning asosiy vakillari benzol va uning hosilalaridir. Arenlarning dastlabki topilgan azolari oziga xos yoqimli hidga ega bolganligi sababli ular aromatik uglevodorodlar deb ataladi.Benzol yadrolari kondensirlangan aromatik uglevodorodlarga naftalin, antrasen, fenantren va boshqalar kiradi. Bazi kondensirlangan aromatik uglevodorodlarning molekulasi juda kop benzol yadrosidan tashkil topgan boladi. Aromatik uglevodorodlarning asosiy manbai toshkomirni kokslash natijasida olinadigan mahsulotlardir.

Benzol

Benzol, C 6 H 6 - aromatik uglevodorodlarning oddiy vakili. Molar massasi 78.11, rangsiz, tez yonuvchan, uchuvchan suyuqlik bolib, oziga xos hidi bor. Zichligi 879 kg/m 3. Qaynash temperaturasi 80.1 °C. Yonganda is chiqadi. Benzol bugi havo bilan aralashganda portlovchi aralashma hosil boladi. Uglevodorodlar va kopchilik organik erituvchilar bilan yaxshi aralashadi. Suvda erimaydi.

                                     

ⓘ Aromatik uglevodorodlar

  • hidga ega bo lganligi sababli ular aromatik uglevodorodlar deb ataladi.Benzol yadrolari kondensirlangan aromatik uglevodorodlarga naftalin, antrasen
  • uglevodorodlardan xossalari jihatidan farq qiladi, shuning uchun ularni aromatik birikmalarning alohida sinfiga ajratiladi qarang Aromatik uglevodorodlar
  • degidrogenlash yo li bilan aromatik uglevodorodlar olgan, shu usul bilan benzin va kerosin fraksiyalaridagi siklogeksanli uglevodorodlar miqdorini aniqyaagan
  • temperaturasi 30 - 80 zichligi 650 700 kg m3 tarkibida olefin va aromatik uglevodorodlar oltingugurt, suv va mexanik aralashmalar bo lmasligi zarur. Neft
  • Ligroin og ir benzin - parafin, naften va aromatik uglevodorodlar aralashmasi. Neft yoki neft - gaz kondensatidan 120 - 240 da distillyasiya usulida ajratib
  • sifati I. yo li bilan yaxshilanadi, aromatik bo lmagan xom ashyodan kimyo sanoati uchun muhim aromatik uglevodorodlar - toluol va sh.k. olinadi. Tabiatdagi
  • 1190 kg m3. Ketonlar, murakkab efirlar, aromatik uglevodorodlar va me - tanolda yaxshi eriydi. Suv, alifatik uglevodorodlar benzin, mineral, moylar va glikollarda
  • Bu guruh U. atsiklik va aromatik uglevodorodlardan iborat yana q. Aromatik birikmalar Atsiklik U. to yingan uglevodorodlar va to yinmagan uglevodorodlarsan
  • kondensatsiya reaksiyalarini tadqiq qildi. B.ning atsetilen, aromatik va alitsiklik uglevodorodlar sohasidagi tadqiqotlari kuchlanishlar nazariyasining kashf