ⓘ Magniy oksid, MgO - magniyning kislorodli birikmasi. Rangsiz kristall modda. Tabiatda periklaz minerali korinishida uchraydi. Suyuqlanish temperaturasi 2827°, q ..

                                     

ⓘ Magniy oksid

Magniy oksid, MgO - magniyning kislorodli birikmasi. Rangsiz kristall modda. Tabiatda periklaz minerali korinishida uchraydi. Suyuqlanish temperaturasi 2827°, qaynash temperaturasi 3600°, zichligi 3.58 g/sm3. Moos boyicha qattiqligi 5 - 6. Xavodan suv va karbonat angidridni yutib, magniy gidroksid va magniy karbonat hosil qiladi. Suvda deyarli erimaydi. Amorf holdagi Magniy oksid kislotalarda, ammoniy tuzlari eritmalarida, hatto sirka kislotada ham yaxshi eriydi. Magniy oksid 1200° - 1600° da qizdirilsa yirik kristallar hosil qiladi. U suvda va kislotalarda erimaydi. Magniy oksid rezina buyumlari olishda, ogitlarni donadorlashda, neft maqsulotlarini tozalashda, tibbiyotda, magniyli sementlar olishda, qurilish materiallari sanoatida, suniy toshlar ishlab chiqarishda ishlatiladi.