ⓘ Massaning saqlanish qonuni - 1 kimyoda - kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalar massalarining yigindisi reaksiya mahsulotlari yigindisiga teng. Massaning saqlan ..

                                     

ⓘ Massaning saqlanish qonuni

Massaning saqlanish qonuni - 1) kimyoda - kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalar massalarining yigindisi reaksiya mahsulotlari yigindisiga teng. Massaning saqlanish qonuniq. kimyo fani va amaliyoti uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Moddalarning ozgarishi togrisidagi butun talimot ana shu qonunga asoslanadi; 2)fizikada - har qanday fizik jarayonda yoki muayyan jara-yonlar guruxida bazi fizik kattaliklarning miqdoriy qiymatlari vaqt mobaynida ozgarmaydigan fizika qonuniyatlari. Ajratib qoyilgan har qanday fizik sistema uchun energiya, impuls, harakat miqdori momenti, elektr zaryadining saqlanish krnunlari muhim hisoblanadi. Energiyaning saqlanish qonuni, impulsning saqlanish qonuni va momentning saqlanish kr-nuni hamma jarayonlar uchun umumiydir. Mas, ajiblikning saqlanish qonuni, juftlikning saqlanish qonuni shunday krnunlar jumlasiga kiradi.