ⓘ Matematik fizika - fizik jarayonlarning matematik modellari nazariyasi. Matematik fizikada asosan, nazariy fizikada qurilgan modellar matematik usullar bilan or ..

                                     

ⓘ Matematik fizika

Matematik fizika - fizik jarayonlarning matematik modellari nazariyasi. Matematik fizikada asosan, nazariy fizikada qurilgan modellar matematik usullar bilan organiladi. Matematik fizika matematikada, fizikada va ularning birla-shuvi bilan alohida orin egallaydi.

Matematik fizika usullari fizikaning matematik modellash nazariyasi sifatida da-stlab I. Nyuton asarlarida rivojlangan. Keyinchalik Matematik fizika usullari J. Lagranj, L. Eyler, J. Furye, K. Gauss, B. Riman, M. V. Ostrogradskiylar nomi bilan bogliq. Otgan ayerning 2-yarmidan boshlab fizik maydonlar, elektrodinamikada, akustikada, elastiklik nazariyasida, gidro- va aerodinamikada va tutash muhitlar mexanikasida vujudga keluvchi matematik modellarni organish keskin rivojlandi. Bunday fizik jarayonlarni ifodalovchi modellarni matematik usullar bilan hal qilish - xususiy hosilali differensial tenglamalar yoki Matematik fizika tenglamalari nazariyasiga tayanib amalga oshiriladi. Shu bilan birga Matematik fizika muammolarini hal qilishda differensial tenglamalardan tashqari, integral yoki integrodifferensial tenglamalar, variatsion, ehtimollar nazariyasi usullari, potensiallar nazariyasi, kompleks funksiyalar nazariyasi usullari, EHM va mat.ning boshqa bolimlaridan foydalaniladi.