ⓘ Mashina sozi - EHM ning operativ xotira qurilmasida saqlanadigan va mashina qurilmalari bilan ishlashda kod guruhi sifatida kabul qilinadigan raqamlar, harflar ..

                                     

ⓘ Mashina sozi

Mashina sozi - EHM ning operativ xotira qurilmasida saqlanadigan va mashina qurilmalari bilan ishlashda kod guruhi sifatida kabul qilinadigan raqamlar, harflar va boshqa timsollar majmui. Mashina sozi EHM uchun ax-borot olchovi vazifasini otaydi. Bu birlik sonlar, harfli va harfraqamli malumotlar, buyruklar shaklida bolishi mumkin. Mashina sozi ozaro boglangan va raqamlangan razryadlardan tashkil topadi. Shu razryadlar soni Mashina sozi uzunligini belgilaydi. Mashina sozi uzunligi ozgaruvchan va ozgarmas bolishi mumkin. Uzunligi ozgaruvchan M. yeda mashina xotirasidan toliqroq foydalaniladi. Mashina xotirasining bir uyasida bir nechta Mashina sozi joylashishi mumkin.