ⓘ Mikrobarograf - atmosfera bosimining oz-ozdan va tez-tez ozgarishini katta aniqlik bilan avtomatik qayd qilib boradigan asbob. M.da membrana li qutichalar bloki ..

                                     

ⓘ Mikrobarograf

Mikrobarograf - atmosfera bosimining oz-ozdan va tez-tez ozgarishini katta aniqlik bilan avtomatik qayd qilib boradigan asbob. M.da membrana li qutichalar bloki sezgir element bolib xizmat qiladi. Qutichalar bloki issiqlikdan yaxshilab izolyasiyalangan mitti barokameraga joylashtirilgan. Qutichalar ichidagi havo atmosfera bilan uzluksiz ulangan boladi. Aneroid bloki tashqi havo bilan qutichalar ichidagi havo orasidagi bosim farqini sezadi va maxsus uzatuvchi mexanizmlar orqali yoziladigan tasmalarga uzatiladi. M. atmosfera ozgarishlarini oddiy barografga nisbatan 10 - 30 marta tez qayd qiladi. Tasmali barabanlarning aylanish vaqti 10 min. dan 4 - 6 soat gacha.

                                     
  • chizadi. Shu tariqa atmosfera bosimi qayd qilib boriladi. Juda sezgir B. mikrobarograf deb ataladi. Meteorologiya st - yalarida, samolyot va aerostatlarda ishlatiladi