ⓘ Morfogenez - organizmlarning ontogenezi va filogenezida yangi shakllar va tuzilmalarning hosil bolish jarayoni. M. jarayonida hujayralarning kopayishi, joyining ..

                                     

ⓘ Morfogenez

Morfogenez - organizmlarning ontogenezi va filogenezida yangi shakllar va tuzilmalarning hosil bolish jarayoni. M. jarayonida hujayralarning kopayishi, joyining ozgarishi, tanlanishi, bazi hujayra guruhlarining oldindan irsiy belgilab qoyilgan olimi va ixtisoslanishi kuzatiladi. Murtakhujayralarining ixtisoslanishi tufayli har xil tuzilishga va funksiyaga ega bolgan hujayralar shakllanadi. Ixtisoslashgan hujayralar muayyan yonalishda rivojlana boshlaydi. Bu jarayon determinatsiya deyiladi. Unda hujayra guruxdari ozaro tasir qilib, bir-birining rivojlanishini boshqaradi. Bu hodisa embrional induksiya deyiladi.