ⓘ Murvedr, Murvedr Nuar, Murvedr Espar, Espar, Pino fleri, Agach sap - ispan vinobop kechpishar uzum navi. Garbiy Yevropa navlari ekologik-geografik guruhiga kira ..

                                     

ⓘ Murvedr

Murvedr, Murvedr Nuar, Murvedr Espar, Espar, Pino fleri, Agach sap - ispan vinobop kechpishar uzum navi. Garbiy Yevropa navlari ekologik-geografik guruhiga kiradi. Qrim, Krasnodar olkasida, Ozarbayjon, Ozbekiston, Turkman iston va boshqa mintaqalarda ekiladi. Tupi kuchli osadi. Barglari ortacha, yumaloq yoki sal choziq, tigiz, chetlari pastga egikroq. Guli ikki jinsli. Uzum boshi yumaloq-uzunchoq, tigiz. Gujumi ortacha dumaloq yoki bir oz choziq, toq zangori, xushboy, usti mum-gubor bilan qoplangan, posti qalin, eti sersuv. Faol harorat yigindisi 2650° - 3100° bolganda 127 - 157 kunda pishadi. Hosildorligi 120 - 200 s/ga. Zamburugli kasalliklarga, sovuqqa chidamsiz. M.dan turli xil vinolar tayyorlanadi.