ⓘ Abdussalom al-Muborakpuriy – hadisshunos, tarixchi. Hindistondagi Muborakpur qishlogida ziyoli, taqvodor oilada dunyoga kelgan. Quroni Karim, hadisi sharif, taf ..

                                     

ⓘ Abdussalom al-Muborakpuriy

Abdussalom al-Muborakpuriy – hadisshunos, tarixchi. Hindistondagi Muborakpur qishlogida ziyoli, taqvodor oilada dunyoga kelgan. Quroni Karim, hadisi sharif, tafsir, fiqh, tarix, hikmat va tabobat ilmlari boyicha zamonasining eng yirik allomalaridan talim olgan. 22 yildavomida boshlangich va oliy madrasalarda, song umrining oxirigacha "Dor ul-hadis ar-rahmoniyya" universitetida mudarris. Uzoq yillar olib borgan tadqiqotlariga tayanib, islom ilmi va tarixga doir bir qancha asarlar yaratgan. Ulardan "Siyrat al-Imom alBuxoriy" islom olamida mashhur bolib, qadis ilmi va muhaddislar xususidagi asarlarning eng batafsili va mukammali hisoblanadi. Bu asar 1955–86 yillarda Banorasda ikki marta nashr etilgan.