ⓘ Obaki - ortapishar mahalliy uzum navi. O.ning tupi ortacha osadi. Bargi yirik. Ortacha kertikli doyra shaklida, ters tarafining tuklari siyrak. Guli qosh jinsli ..

                                     

ⓘ Obaki

Obaki - ortapishar mahalliy uzum navi. O.ning tupi ortacha osadi. Bargi yirik. Ortacha kertikli doyra shaklida, ters tarafining tuklari siyrak. Guli qosh jinsli. Uzum boshlari yirik, konussimon. Shingillari tigiz, tuxumsimon, seret, sershira, rangi kizil yoki pushti. Iyul oxirida pisha boshlaydi. Sentabr boshlarida tola yetiladi. Mevasi tarkibida 20 - 21% qand, 6 - 7% kislota bor. Gektaridan 100 - 150 s hosil olinadi. O.ning Oq O. xili ham bor. Oqobakining uzum boshi ortacha kattalikda, konussimon yoki silindr - konussimon, hovol. Gujumlari tuxumsimon, rangi och-yashil, yetil-ganda bir oz sargayadi. Kurtaklari borta boshlagandan keyin 173 kunda pishib yetiladi. Hosildorligi 150 - 180 s/ga. Sovuqqa ancha chidamli. Zamburugli kasalliklarga chidamsiz. Mevasi yeyiladi, vino tayyorlanadi. Toshkent, Sirdaryo, Namangan viloyatlarida kop ekiladi.