ⓘ Ossillyator - mexanik, elektromagnit va boshqa tebranishlar hosil qiladigan fizik tizim. Tizim holatini ifodalovchi kattaliklar vaqt boyicha davriy ozgaradigan ..

                                     

ⓘ Ossillyator

Ossillyator - mexanik, elektromagnit va boshqa tebranishlar hosil qiladigan fizik tizim. Tizim holatini ifodalovchi kattaliklar vaqt boyicha davriy ozgaradigan tizimlar uchun O. atamasidan foydalaniladi. Tizimni muvozanat holatidan chiqaruvchi kuch uni muvozanat holatiga qaytaruvchi kuchga mutanosib bolsa, bunday O. garmonik O. deyiladi. Bunda O. chastotasi tizim parametrlariga bogliq bolib, garmonik tarzda tebranadi. Mas, kichik tebranishlar bilan harakatlanayotgan mayatnik garmonik O. hisoblanadi. Elektromagnit maydon nazariyasida O. dipol deb ataladi. Bunday O.ning tolqin tarqatishi elektrodinamika masalalarini hal qilishda juda muhim. Molekula va kattiq jismdagi ionlar, atomlar, radikallar va boshqalarning tebranishi ham O. deb qarash mumkin.

                                     
  • ko rinishidagi qismi. Soat mexanizmining bir me yorda yurishini ta minlaydi. Ossillyator mayatnik yoki balans bilan ishga tushirish gildiragi orasida - gi boglovchi
  • cholg ularich. elektr signallarni hosil qilish elektromagnit generatori yoki ossillyator ularni o zgartirish modulyator, filtr, feyzer, multieffektor, miksher