ⓘ Parvana - ortapishar xoraki kishmish uzum navi. Armaniston uzumchilik, vinochilik va mevachilik i.t. institutida Kattaqorgon va Hishrov kishmishi navlarini chat ..

                                     

ⓘ Parvana

Parvana - ortapishar xoraki kishmish uzum navi. Armaniston uzumchilik, vinochilik va mevachilik i.t. institutida Kattaqorgon va Hishrov kishmishi navlarini chatishtirib chiqarilgan. Bargi ortacha, 5 bolmali, osti tuksiz. Guli 2 jinsli. Uzum boshi ortacha va yirik, ortacha tigiz. Gujumlari yirik, choziq-tuxumsimon, sargimtir, gubor bilan qoplangan. Kurtak ochganidan keyin 140 - 145 kunda, faol qarorat yigindisi 3290 - 3345° da pishib yetiladi. Tupi ortacha usadi. X,osildorligi 160 - 170 s/ ga va undan ortiq. Kasallik va zararkunandalarga chidamli ortacha, sovuqqa chidamli past. Yangiligida istemol qilinadi, mayiz solinadi.