ⓘ Perxlorat kislota, HClO4 -rangsiz, havoda tutovchi gifoskopik suyuklik. Suvdagi eritmasi kaliy perxlo-ratga sulfat kislota tasir ettirib olinadi. Perxlorat kisl ..

                                     

ⓘ Perxlorat kislota

Perxlorat kislota, HClO4 -rangsiz, havoda tutovchi gifoskopik suyuklik. Suvdagi eritmasi kaliy perxlo-ratga sulfat kislota tasir ettirib olinadi. Perxlorat kislota xlorning kislorodli kislotalaridan eng barqarori va malum kislotalar ichida eng kuchlisi hisoblanadi. Kuchli oksidlovchilardan. Oddiy temperaturada reaksiyaga kirishmaydi, qizdirilganda, konsentrlanganda reaksiyaga shiddatli kirishadi. Organik moddalar bilan reaksiyaga kirishganida portlash yuz beradi. Murakkab rudalarni parchalashda, minerallarni analiz qilishda, katalizator sifatida qollanadi.