ⓘ Pirouzum kislota, a-ketopropion kislota, CH3COCOOH - otkir hidli rangsiz suyuklik. Suyuqdanish temperaturasi 13.6°, qaynash temperaturasi 165°, zichligi 1.27 gs ..

                                     

ⓘ Pirouzum kislota

Pirouzum kislota, a-ketopropion kislota, CH3COCOOH - otkir hidli rangsiz suyuklik. Suyuqdanish temperaturasi 13.6°, qaynash temperaturasi 165°, zichligi 1.27 g/sm3. Suvda, efirda, spirtda eriydi. Pirouzum kislota vino kislotani, atse-tilxloriddan yoki 2.2-dixlorpropion kislotadan haydash yoli bilan olinadi. SO2 yoki SO ajratib chikarib parchalanadi. Vodorod peroksid tasirida oksidlanib, sir-ka kislotaga aylanadi. Uglevodlar, ok-sidlar, lipidlar hosil bolishida mu-qim boglovchi oraliq mahsulot hisoblanadi. Dorivor moddalar, mas, sin-xofen ishlab chiqarishda qollanadi.