ⓘ Polipropilen - propilennmg termoplastik polimeri ; rangsiz kristall modda. Mol. m. 30000 - 500000. Suyuqlanish temperaturasi 172°, zichligi 920–930;kgm3. Kislot ..

                                     

ⓘ Polipropilen

Polipropilen - propilennmg termoplastik polimeri "; rangsiz kristall modda. Mol. m. 30000 - 500000. Suyuqlanish temperaturasi 172°, zichligi 920–930;kg/m3. Kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va anorganik yemiruvchi muhitlarga chidamli. Benzol, organik erituvchilar va efirda eriydi. Polipropilen propilenni oddiy temperatura va 10 - 40 atm. bosimda katalizator ishtirokida polimerlab olinadi. Polipropilen mahsulotlari puxta va yeyilmaydi, dielektrik. Tolalar, plyonkalar, idishlar, agressiv muxitlar uchun quvurlar, sovitkich va radio detallari ishlab chiqarishda qollanadi.Diyor Piyoz Fayoz Niyoz Giyos qalaysan