ⓘ Proyeksion apparat - turli yassi obyektlar tasvirini yoruglik oqimi yordamida ek-randa hosil qiluvchi optik qurilma. Muqim va kochma turlarga bulinadi. Diaskopi ..

                                     

ⓘ Proyeksion apparat

Proyeksion apparat - turli yassi obyektlar tasvirini yoruglik oqimi yordamida ek-randa hosil qiluvchi optik qurilma. Muqim va kochma turlarga bulinadi. Diaskopik, episkopik va epidiaskopik xillari bor. Diaskopik Proyeksion apparat shaffof tasvirlarni yoritish yoli bilan ekranga tushiradi; bunga kinoproyeksion apparat, proyeksiyey fonar, kattalashti-ruvchi apparat va boshqa kiradi. Diaskop di-aproyektordan farq qiladi: diaproyektor negativdagi tasvirni fotoqogozga otkazishda, diapozitivlarni korishda, mikrofilmlarni oqishda, aerofotosuratlarni ishlashda qollaniladi, diaskop shaffof obyektdan otuvchi yoruglik nurlari yordamida okulyar orkali shu obyektni korishga imkon beradi. Episkopik Proyeksion apparat ekranda noshaffof obyektlarning tasvirini ulardan qaytgan va sochilgan nurlar bilan xreil kiladi; bunga episkop, proyektor va boshqa kiradi. Epidiaskopik Proyeksion apparat dias-kopik va episkopik Proyeksion apparatlarning qoshilgani bolib, shaffof va noshaffof obyektlar tasvirini ekranga tushiradi. Proyeksion apparat mexanik va optik qismlardan iborat. Mexanik qismi yordamida proyeksiyalanuvchi obyektlar va-ziyati ozgartirilib turiladi. Optik qismi yoritish manbai va linzalar toplamidan iborat. Proyeksion apparat olchash texni-kasida, kinoteatrlar, laboratoriyalar va boshqa joylarda ishlatiladi.