ⓘ Proteidlar, oddiy oqsil - protein va oqsil bolmagan komponentlardan ibo-rat murakkab oqsillar. Kopincha pros-tetik guruh deb ataladi. Oqsil bolmagan komponentla ..

                                     

ⓘ Proteidlar

Proteidlar, oddiy oqsil - protein va oqsil bolmagan komponentlardan ibo-rat murakkab oqsillar. Kopincha pros-tetik guruh deb ataladi. Oqsil bolmagan komponentlarning tabiatiga kora, P. quyidagi guruhga: glikoproteidlar, lipoproteidlar, nukleoproteidlar, metalloproteidlar, fosfoproteidlar, xromoproteidlarga bolinadi. Organizmning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Kopincha fermentlar, oqsillar, toqimalar, hujayralar, qon zardobi, sut, tuxum, viruslarning anchagina qismi, kopgina gormonlar va boshqa P.ga mansub.