ⓘ Puni urushlari - Orta dengizga hukmronlik qilish uchun Rim va Karfagen ortasidagi urushlar: 1 - Puni urushi, 2si, 3si. Eng yirik janglar: Mila yaqinida va Egat ..

                                     

ⓘ Puni urushlari

Puni urushlari - Orta dengizga hukmronlik qilish uchun Rim va Karfagen ortasidagi urushlar: 1 - Puni urushi, 2si, 3si. Eng yirik janglar: Mila yaqinida va Egat o.larida rimliklar dengiz jangida zafar qozonganlar; Tra-zimen koli sohilida va Kanna da karfagenliklar Gannibal boshchiligida galaba qilganlar; Metavr, Zam jangida - rimliklar Ssipion Katta rahbarligida gala-ba qozonganlar; 149 - 146 yillarda rimliklar Karfagen shahrini qamal qilib, uni zabt etganlar. Puni urushlari Rimning gala-basi bilan tugagan; Karfagen hududining bir qismi Rimning Afrika provin-siyasiga aylantirilgan, bir qismi esa Numidiyaga berilgan.