ⓘ Radar - radiolokatorni belgilash uchun ommabop adabiyotlarda ishlatiladigan termin. Bazan, radar qurilma deb ham ataladi. ..

                                     

ⓘ Radar

Radar - radiolokatorni belgilash uchun ommabop adabiyotlarda ishlatiladigan termin. Bazan, radar qurilma deb ham ataladi.