ⓘ Rudimentlar, rudiment organ lar - filogenez jarayonida organizmda oz ahamiyatini yoqotgan, ajdodlar va yaqin turlardagiga nisbatan soddalashgan, kam rivojlangan ..

                                     

ⓘ Rudimentlar

Rudimentlar, rudiment organ lar - filogenez jarayonida organizmda oz ahamiyatini yoqotgan, ajdodlar va yaqin turlardagiga nisbatan soddalashgan, kam rivojlangan organlar. R. embrional rivojlanish davrida shakllana boshlab, tolatokis rivojlanmaydi. R.ga kushlarning kichik boldir suyagi, gorda va tuproq ichida yashovchi hayvonlar ning kozlari, kitsimonlarning jun qoplami va chanoq suyaklari qoldiqlari, odamning dum umurtqalari, tanadagi junlari, quloq muskullari, appendiks osimtasi va boshqa misol bola oladi.