ⓘ Rukniddin Samarqandiy, Abu Homid Muhammad al-Amidiy - faylasuf olim, diniy arbob. Bir necha vaqt Hindistonga ketib sulton Alouddin Mardon I huzurida Bengaliyani ..

                                     

ⓘ Rukniddin Samarqandiy

Rukniddin Samarqandiy, Abu Homid Muhammad al-Amidiy - faylasuf olim, diniy arbob. Bir necha vaqt Hindistonga ketib sulton Alouddin Mardon I huzurida Bengaliyaning poytaxti Lahnati Gavrda qozilik qilgan. Umrining keyingi qismi Buxoroda otgan. R.S. dialektika sohasida bir qancha asarlar yozgan. Uning arab tilida yozilgan "Irshod fi ilm alxilof valjadal", "anNafois filjadal" asarlari Sharqld mashhur bolgan. Hoji Xalifaning yozishicha, R.S. dialektika boyicha birinchi bolib asar yozgan olim hisoblanib, Sharqda uning kitoblariga koplab sharhlar bitilgan.