ⓘ Saharimetriya - eritmadagi qand miqdorini aniqlash usuli. Eritmadan otkazilgan yoruglik qutblanish tekisligining burilish burchagini olchashga asoslangan. Maxsu ..

                                     

ⓘ Saharimetriya

Saharimetriya - eritmadagi qand miqdorini aniqlash usuli. Eritmadan otkazilgan yoruglik qutblanish tekisligining burilish burchagini olchashga asoslangan. Maxsus asbob saharimetrdan foydalaniladi. Saharimetr, asosan, analizator va polyarizator kabi asboblardan iborat. Eritma solingan naycha shular orasiga qoyiladi. Burilish burchagini olchash uchun analizatorning ikki vaziyatlari farqini aniklash kerak. Eritmali naycha bilan analizator orasiga maxsus kompensator qoyiladi. S.da olchash shartlari standartlashtiriladi, saharimetr shkalasi esa % larda darajalarga bolinadi. S. qand sanoati, biol. va tibbiyotda qollanadi.