ⓘ Tabiiy geografiya - Yerning geografik kobigi tabiiy tarkibi va uning strukturaviy kismlari: barcha darajadagi tabiiy hududiy majmualarini organuvchi fan; tabiat ..

                                     

ⓘ Tabiiy geografiya

Tabiiy geografiya - Yerning geografik kobigi tabiiy tarkibi va uning strukturaviy kismlari: barcha darajadagi tabiiy hududiy majmualarini organuvchi fan; tabiatshunoslik fanlarining muhim tarmoklaridan biri. Tabiiy geografik majmualarnkng makon va zamonda obyektiv mavjudligini etirof etish T.g.ni eng muhim metodologik tamoyillaridan biri. Geografik qobiqning murakkab tuzilishi va xususiyatlari uni har tomonlama tadHiq qilishni, yani bir butun hamda alohida komponentlar boyicha ham va undagi kattakichik tabiiy geografik majmualar boyicha ham tadqiq qilishni taqozo etadi. Bu, oz navbatida, T.g.ning tarmoqlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda T.g.ning quyidagi asosiy tarmoklari mavjud: umumiy yer bilimi, regional geografiya, landshaftshunoslik, paleogeografiya, xususiy geografiya. Tarixi. Dastlabki geografik tasavvurlar yunon olimlari Fales mil. av. 625 - 547 yillar, Anaksimandr mil. av. 610 - 347 yillar, Miletlik Gekatey mil. av. 546 - 480 yillar, Gerodot mil. av. 486 - 425 yillar...