ⓘ Tezis - I keng manoda - baxeda yoki biror nazariyani bayon qilishda aytilgan har qanday fikr; tor manoda - asosiy fikr, prinsp; 2 mantiqda isbot qilishni talab ..

                                     

ⓘ Tezis

Tezis - I) keng manoda - baxeda yoki biror nazariyani bayon qilishda aytilgan har qanday fikr; tor manoda - asosiy fikr, prinsp; 2) mantiqda isbot qilishni talab etuvchi fikr, mulohaza.