ⓘ Tezlanish - vaqt birligida jismning tezligining ozgarishiga aytiladi. Tezlik vektori V ning son qiymati va yonalishi boyicha ozgarish suratini ifodalovchi vekto ..

                                     

ⓘ Tezlanish

Tezlanish - vaqt birligida jismning tezligining ozgarishiga aytiladi. Tezlik vektori V ning son qiymati va yonalishi boyicha ozgarish suratini ifodalovchi vektor kattalik. Xalqaro birliklar tizimi SI da tezlanish birligi qilib 1 m/s² qabul qilingan.