ⓘ Termorostlagich - xona, pech va boshqalardagi trani birday tutib turadigan qurilma. Chiziqli, hajmiy, termoelektrik xillari bor. Chiziqli T.dagi datchikning ish ..

                                     

ⓘ Termorostlagich

Termorostlagich - xona, pech va boshqalardagi trani birday tutib turadigan qurilma. Chiziqli, hajmiy, termoelektrik xillari bor. Chiziqli T.dagi datchikning ishi sezgir element uzunligi traga bogliq ravishda ozgarishiga asoslangan. Hajmiy T.ning eng oddiysi simobli kontakt termometrdan iborat. Bunda simob muayyan traga yetgach, ijrochi mexanizm elektr zanjirini ulaydi. Datchikli ter moele ktri k T., odatda, termorezistorlar yoki termoparalar korinishida bolib, olchash kopriklari va potensiometrlar bilan birgalikda ishlaydi. T.lar avtomatik rostlash tizimiga kiradi.