ⓘ Terrigen yotqiziqlar - quruqlikdagi chaqiq jinslar va mineral donachalarining dengiz, laguna va kol tublariga shamol, dare va boshqa vositalar orqali keltirilib ..

                                     

ⓘ Terrigen yotqiziqlar

Terrigen yotqiziqlar - quruqlikdagi chaqiq jinslar va mineral donachalarining dengiz, laguna va kol tublariga shamol, dare va boshqa vositalar orqali keltirilib, toplanishidan hosil bolgan qatlam.