ⓘ Tesla - Xalqaro birliklar tizimi SIda magnit induksiya birligi. T bilan belgilanadi. 1Tqvbm2, yani 1 m2 yuzadan 1 veber magnit oqimi otganida magnit induksiya 1 ..

                                     

ⓘ Tesla

Tesla - Xalqaro birliklar tizimi SIda magnit induksiya birligi. T bilan belgilanadi. 1Tqvb/m2, yani 1 m2 yuzadan 1 veber magnit oqimi otganida magnit induksiya 1 T ga teng boladi. 1Tq104gs. Serb olimi N. Tesla nomi bilan atalgan.