ⓘ Tetis - mezozoykaynozoy boshlarida Orta dengiz geosinklinal mintaqasida mavjud bolgan qad. dengiz havzalari sistemasi. T. termini 19-asrning oxirlarida E. Zyuss ..

                                     

ⓘ Tetis

Tetis - mezozoykaynozoy boshlarida Orta dengiz geosinklinal mintaqasida mavjud bolgan qad. dengiz havzalari sistemasi. "T." termini 19-asrning oxirlarida E. Zyuss tomonidan taklif qilingan. Ilgari T. egallagan oblastlar avstraliyalik paleontolog M.Neyman tomonidan Markaziy Orta dengiz deb atalgan. Natijada "T." termini osha regionning paleozoy okeanida Paleotetis nomi bilan tarqalgan. Neogenda T. ornida Alp - Himolay tog mintaqasi vujudga kelgan. Paleogenneogen dengizlari - mezozoy T.ining qoldiqlari Paratetis; uning relikti hozirgi zamon Orta, Qora va Kaspiy dengizlari va Fors qoltigidir.