ⓘ Tiofen, C4H4S - benzol hidli rangsiz suyuklik. Mol.m. 87.04. Suyuqlanish trasi - 38.3°, qaynash trasi 84, G, zichligi 1064.4 kgm3. Suvda oz, uglevodorodlar va b ..

                                     

ⓘ Tiofen

Tiofen, C4H4S - benzol hidli rangsiz suyuklik. Mol.m. 87.04. Suyuqlanish trasi - 38.3°, qaynash trasi 84, G, zichligi 1064.4 kg/m3. Suvda oz, uglevodorodlar va boshqa organik erituvchilarda yaxshi eriydi. T. aromatik birikmalarning xossalarini namoyon qiladi. Oson galogenlanadi, sulfidlanadi va alkillanadi. T. asosida alifatik karbon kislotalar, oksikislotalar, yuqori spirtlar, ketonlar, atsetallar, oddiy efirlar, aminlar, aminospirtlar, turli aminokislotalar va laktamlar hamda yuqori sikloalifatik birikmalar olinadi. Neft uglevodorodlari fraksiyasi, oltingugurt yoki uning oddiy birikmalari T. olish uchun manba hisoblanadi. T.dan yuzlab birikmalar sintezlangan.