ⓘ Tirozin, aaminor propi on kislota, C9HMNO3 - kristall modda, DT, LT va D, LT shaklida boladi. DT ning suyuqlanish trasi 310 - 314°, LT niki 290295°, D, LT niki ..

                                     

ⓘ Tirozin

Tirozin, aaminor propi on kislota, C9HMNO3 - kristall modda, DT, LT va D, LT shaklida boladi. DT ning suyuqlanish trasi 310 - 314°, LT niki 290295°, D, LT niki 290295°. T. 270°gacha qizdirilsa, dekarboksillanib teramin, ishqor bilan yaoksibenzoy kislota hosil qiladi. Deyarli barcha oqsillar tarkibiga kiradi. yaoksibenzaldegid va gippurat kislotadan sintezlab olinadi. T. - almashinadigan aminokislota. Organizmda T.dan turli muhim moddalar sintezlanadi.