ⓘ Totalitarizm - 1 davlat boshqaruv shakllaridan biri. Totalitarizmda jamiyat hayotining barcha sohalari ustidan davlatning yalpi, tola nazorati ornatiladi, konst ..

                                     

ⓘ Totalitarizm

Totalitarizm - 1) davlat boshqaruv shakllaridan biri. Totalitarizmda jamiyat hayotining barcha sohalari ustidan davlatning yalpi, tola nazorati ornatiladi, konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar tugatiladi, bir shaxs, ijtimoiy guruhning yakkahokimligiga sozsiz boysuniladi, muholafat va ozgacha fikrlovchilar qatagon qilinadi ; 2) etatizm, avtoritarizmni oklovchi siyosiy tafakkur yonalishi. 20-asrning 20-yillaridan Totalitarizm Germaniya va Italiyadagi fashistlarning rasmiy mafkurasiga aylangan.