ⓘ Trombin - gidrolazalar sinfiga mansub ferment. Qon ivishida ishtirok etadigan muhim komponent. T. fibrinogenii fibrinta aylantiratsi. Qonda ozining yetilmagan s ..

                                     

ⓘ Trombin

Trombin - gidrolazalar sinfiga mansub ferment. Qon ivishida ishtirok etadigan muhim komponent. T. fibrinogenii fibrinta aylantiratsi. Qonda ozining yetilmagan shakli - protrombin holida uchraydi va protrombinaza ishtirokida faollashadi. T. kimyoviy jihatdan glikoproteid, mol. m. 40000. Tarkibida 5% ga yaqin uglevod bor. Donorlar qonidan olinadi. Kapillyarlardan va parenximatoz azolardan kon ketganda T. eritmasidan foydalaniladi. Bunda qon ketayotgan jarohatga T. eritmasiga shimdirilgan tampon qoyiladi.