ⓘ Tropizm - fizik, kimyoviy va boshqa qozgatuvchilarning bir yoklama tasirida osimlik azolarining burilib osishi. Tropizm qozgatuvchilarning tasiriga karab fototr ..

                                     

ⓘ Tropizm

Tropizm - fizik, kimyoviy va boshqa qozgatuvchilarning bir yoklama tasirida osimlik azolarining burilib osishi. Tropizm qozgatuvchilarning tasiriga karab fototropizm, geotropizm, gidrotropizm va boshqa ga bolinadi. Tropizmni keltirib chiqargan tasirot yoqotilganda osimlik ilgarigi holatiga qaytishga harakat qiladi. Osimlik tasirot tomonga burilib ossa - musbat, uning aksi bolsa - manfiy tropizm deyiladi.